Друг свят

Обичам минутите на село.

Един различен и шарен свят.
Свят на събуждане със слънцето, движение, аромати, музика.
Свят на (отминали) истории.
Свят, който много от нас са забравили, други никога не са познавали. Има още