Искам…

„Искам да те помоля, доколкото мога, да имаш търпение към всичко, което е неразгадано в твоето сърце и да се опиташ да обичаш самите въпроси като заключени стаи или като книги, написани на някакъв напълно чужд език. Не търси отговорите, които не могат да ти бъдат дадени, защото няма да можеш да ги изживееш. А целта е да изживяваме всичко. Живей с въпросите сега. И може би така, постепенно, без да забелязваш, ще стигнеш онзи далечен ден, който ще донесе отговора.“

Райнер Мария Рилке