„Посланията: Комуникационните умения“ и издателство „ЛИК“

Стайнбек е казал, че „да слушаш и да четеш, не е като да говориш и пишеш”. И е прав, разбира се. Също както „да знаеш“ и „да можеш“ са две различни неща.

Защо започвам от тук? Защото „Посланията: Комуникационните умения“ (Матю Маккей, Патрик Фенинг, Марта Дейвис ) е изключително практично ориентирана книга (1) и защото умението да се изразяваш правилно, да подбираш внимателно думите и жестовете си, е нещо изключително трудно и невероятно полезно(2). Има още